• Назив пројекта: Carbon Capture By Self-Drying Schiff Base Mofs (CASCH-MOF)
  • Ознака пројекта: 6066708
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Марко Родић
  • Врста пројекта: Фонд за науку – ПРОМИС
  • Период реализације пројекта: 2020.-2022.