• Назив пројекта: Физика сударних и фотопроцеса у атомским (био)молекулским и нанодимензионалним срединама
  • Ознака пројекта: ОИ171020
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Институт за физику (Земун)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Братислав Маринковић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.