• Назив пројекта: Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихова примена
  • Ознака пројекта: ОИ174026
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад) и Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за спољну трговину Универзитета Привредна академија (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Силвија Гилезан
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.