• Назив пројекта: Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту
  • Ознака пројекта: ИИИ46009
  • Институције учеснице у пројекту: Економски факултет (Суботица), Медицински факултет (Нови Сад), Технолошки факултет (Нови Сад) Факултет техничких наука (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад), Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за спољну трговину Универзитета Привредна академија (Нови Сад) и Институт за прехрамбене технологије (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Марија Шкрињар
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.