• Назив пројекта: Биомедицина, заштита животне средине и право
  • Ознака пројекта: ОИ179079
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Правни факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Гордана Ковачек Станић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.