• Назив пројекта: Проблеми нелинеарне анализе, теорија оператора
  • Ознака пројекта: ОИ174025
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Ниш) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта:Владимир Ракочевић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.