• Назив пројекта: Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима
  • Ознака пројекта: ОИ174024
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Стеван Пилиповић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.