• Назив пројекта: Интелигентне технике и њихова интеграција у подршку одлучивања широког спектра
  • Ознака пројекта: ОИ174023
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Зоран Будимац
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.