• Назив пројекта: Нумеричке методе, симулације и примене
  • Ознака пројекта: ОИ174030
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Факултет техничких наука (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Наташа Крејић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.