• Назив пројекта: Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији. Потпројекат: Инфраструктура за кооперативно креирање и адаптивно коришћење дигиталних образовних садржаја
  • Ознака пројекта: ИИИ47003
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет организационих наука (Београд), Филозофски факултет (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Владан Девеџић
  • Врста пројекта: Интегрална и интердисциплинарна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.