• Назив пројекта: Унапређење технологија и ремедијације седимента у циљу заштите вода
  • Ознака пројекта: ТР37004
  • Институције учеснице у пројекту: Технолошки факултет (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Срђан Рончевић
  • Врста пројекта: Технолошки развој
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.