• Назив пројекта: Валоризација биомасе микроалги добијене у третману пречишћавања отпадних вода
  • Ознака пројекта: 142-451-2576/2019
  • Институције учеснице у пројекту: Технолошки факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Јелена Владић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.