• Назив пројекта: Програм научноистраживачког рада у 2020. години
  • Ознака пројекта: 451-03-68/2020-14/200125
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Врста пројекта: МПНТР
  • Период реализације пројекта: 2020.-2020.