• Назив пројекта: Молекуларни механизми редокс сигналинга у хомеостази, адаптацији и патолошким процесима
  • Ознака пројекта: ОИ173014
  • Институције учеснице у пројекту: Медицински факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад) и ИБИС (Београд)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Душко Благојевић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.