• Назив пројекта: Конзервациона стратегија за очување заштићених и строго заштићених врста у Србији – осолике муве (Diptera:Syrphidae) као модел организми
  • Ознака пројекта: ОИ173002
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Анте Вујић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.