• Назив пројекта: Ксенобиотици са хормонском активношћу: репродуктивни, метаболички, развојни одговори и механизам дејства код одабраних модел организама и ћелијских линија
  • Ознака пројекта: ОИ173037
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Радмила Ковачевић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.