• Назив пројекта: Биодиверзитет биљног света Србије и Балканског полуострва-процена, одрживо коришћење и заштита
  • Ознака пројекта: ОИ173030
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Биолошки факултет (Београд)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Дмитар Лакушић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.