• Назив пројекта: Connecting Education and Research Communities for an Innovative Resource Aware Society (CERCIRAS)
  • Ознака пројекта: CA19135
  • Институције учеснице у пројекту: https://www.cost.eu/actions/CA19135/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Гордана Ракић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 04.05.2020.-03.05.2024.