• Назив пројекта: Биолошки активни природни производи као потенцијални извори нових лекова и дијететских суплемената
  • Ознака пројекта: ОИ172058
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Медицински факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Неда Мимица Дукић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.