• Назив пројекта: Приступи одрживости и зелене хемије у развоју еколошки погодних аналитичких метода и складиштења енергије
  • Ознака пројекта: ОИ172012
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Слободан Гаџурић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.