• Назив пројекта: Мерење у концепту „паметне“ дистрибутивне мреже
  • Ознака пројекта: ТР32019
  • Институције учеснице у пројекту: Факултет техничких наука (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Владимир Вујичић
  • Врста пројекта: Технолошки развој
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.