• Назив пројекта: Молекуларни механизми и путеви сигналне трансдукције укључени у регулацију стероидогенезе и адаптацију Leydig-ovih ћелија на поремећену хомеостазу
  • Ознака пројекта: ОИ173057
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Татјана Костић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.