• Назив пројекта: Слатине и шумо-степе у Бачкој: Очување вредних и угрожених природних добара у поступку заштите
  • Ознака пројекта: 142-451-2512/2019
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Владимир Стојановић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.