• Назив пројекта: Улога глодара као природних резервоара у ширењу зооноза
  • Ознака пројекта: 142-451-2597/2019
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Научни институт за ветеринарство
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Оливера Бјелић Чабрило
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.