• Назив пројекта: Примена геномске селекције у говедарству
  • Ознака пројекта: 142-451-2480/2019
  • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Снежана Тривуновић
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2019.-2020.