• Назив пројекта: Twinning excellence on organic soil amendments effect on nutrient and contaminant dynamics in the subsurface (TwinSubDyn)
  • Ознака пројекта: 101059546
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Универзитет у Бечу, Истраживачки центар Jülich, Високи савет за научна истраживања – Институт за природне ресурсе и агробиологију у Севиљи и Универзитет Мартин Лутер у Хале-Витенбергу
  • Статус у пројекту: координатор
  • Координатор пројекта за УНСПМФ тим: Снежана Малетић
  • Врста пројекта: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01
  • Период реализације пројекта: 1.8.2022.-31.7.2025.
  • Интернет адреса пројекта:  twinsubdyn.pmf.uns.ac.rs