Дана 26. октобра 2022. године у Ректорату УНС-а, одржана је свечаност поводом 10. ЈУБИЛАРНЕ Доделе награда Фондације „Доцент др Милена Далмација“.

Уручене су награде младим докторима наука, чија су истраживања препозната као веома значајна у области заштите животне средине.

Награду за докторску дисертацију која је дала највећи научни допринос из области заштите животне средине добио је др Милош Дубовина за докторску дисертацију под називом „Процена ризика система седимент/вода који садржи токсичне метале у току измуљивања и депоновања седимента“ урађене на Природно-математичком факултету, Универзитета у Новом Саду.

Уручена су и три специјална признање за докторску дисертацију која је дала велики научни допринос из области заштите животне средине и то:

  • др Сандри Стаменковић Стојановић за докторску дисертацију под називом „Оптимизација поступка добијања микробне биомасе и формулације микробиолошког препарата са потенцијалним биопестицидним и фитостимулаторним дејством“ урађене на Технолошком факултету у Лесковцу, Универзитета у Нишу,
  • др Ољи Шовљански за докторску дисертацију под називом „Микробиолошка преципитација карбоната – од одабира индуктора до испитивања биопроцесних параметара“ урађене на Технолошком факултету, Универзитета у Новом Саду,
  • др Милици Светозаревић за докторску дисертацију под називом „Биоразградња антрахинонске боје пероксидазом изолованом из отпадног материјала у шаржном и континуалном систему“ урађене на Технолошко металуршком факултету, Универзитета у Београду.

Препознавање значаја и видљивост науке и младих научника је веома важна, као и промоција активности саме Фондације. Овај важан задатак је постизан, током година, уз велику подршку медија. Стога, ове године уручена су и признања за десетогодишњу медијску подршку у раду Фондације појединцима и медијским кућама: Љиљани Прерадовић, испред компаније „Новости“, Дневник, Радио-телевизији Војводине, Kанал 9 ТВ, Новосадска ТВ, Новосадски информативни портал 021.