• Назив пројекта: Развој стероидних деривата од потенцијалног биомедицинског значаја
  • Ознака пројекта: 142-451-2309/2021-01
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Ивана Кузминац
  • Врста пројекта: АПВ краткорочни
  • Период реализације пројекта: 2021.-2022.