• Назив пројекта: Квалитет образовног система Србије у европској перспективи
  • Ознака пројекта: ОИ179010
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Филозофски факултет (Нови Сад), Учитељски факултет (Сомбор) у Учитељски факултет на мађарском наставном језику (Суботица)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Оливера Гајић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.