• Назив пројекта: Развој метода праћења и уклањања биолошки активних супстанци у циљу унапређења квалитета животне средине
  • Ознака пројекта: ОИ172042
  • Институције учеснице у пројекту: Институт за ветеринарство (Нови Сад), Пољопривредни факултет (Нови Сад) и ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Руководилац пројекта: Биљана Абрамовић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.