• Назив пројекта: Underground Built Heritage as Catalyser for Community Valorisation
  • Ознака пројекта: CA18110
  • Институције учеснице у пројекту: www.cost.eu/actions/CA18110/#tabs|Name:parties
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Giuseppe Pace (Национални истраживачки савет, Италија), Татјана Пивац (ПМФ, представник Србије)
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 09.04.2019.-08.04.2023.
  • Интернет адреса пројекта: www.cost.eu/actions/CA18110