• Назив пројекта: Развој и примена напредних хроматографских и спектометријских метода за анализу ксенобиотика и путева њихове разградње у биотским и абиотским узорцима
  • Ознака пројекта: ОИ172050
  • Институције учеснице у пројекту: Пољопривредни факултет (Нови Сад), ПМФ (Нови Сад), Факултет техничких наука (Нови Сад), Институт за низијско шумарство (Нови Сад) и Технолошки факултет (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Биљана Шкрбић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.