• Назив пројекта: Second order methods for optimization methods in machine learning
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Фиренци
  • Руководилац пројекта: Наташа Крклец Јеринкић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Италија
  • Период реализације пројекта: 2019.-2021.