• Назив пројекта: A European flyway research network for the effective conservation of migrant landbirds (EUFLYNET)
  • Ознака пројекта: CA22117
  • Институције учеснице у пројекту: https://www.cost.eu/actions/CA22117/
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Димитрије Радишић
  • Врста пројекта: COST акција
  • Период реализације пројекта: 12.10.2023.-11.10.2027.
  • Интернет адреса пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA22117/