• Назив пројекта: Solutions for present and future emerging pollutants in land and water resources management
  • Ознака пројекта: SOLUTIONS
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Ивана Тeодоровић
  • Врста пројекта: FP7 Collaborative Project
  • Период реализације пројекта: 1.10.2013.-1.10.2018.