• Назив пројекта: Структурна испитивања и физичке особине силиката алкалних метала и ретких земаља као и комплекса прелазних метала са лигандима Шифовим базама / Structure investigation and physical properties of alkali metal rare-earth silicates and transition metal complexes with Schiff base ligands
  • Ознака пројекта: 451-03-02141/2017-09/14
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад), Институт за нуклеарне науке Винча, Рударско геолошки факултет (Београд) и Универзитет у Инсбруку
  • Руководилац пројекта: Марко Родић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Аустрија
  • Период реализације пројекта: 2018.-2020.