• Назив пројекта: Програм научноистраживачког рада у 2021. години
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад)
  • Статус у пројекту: носилац
  • Врста пројекта: МПНТР
  • Период реализације пројекта: 2021.-2021.