• Назив пројекта: Динамика генофонда, генетичка и фенотипска варијабилност популација, у зависности од променљивости средине
  • Ознака пројекта: OI173012
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Биолошки факултет (Београд)
  • Статус у пројекту: партнер
  • Руководилац пројекта: Марко Анђелковић
  • Врста пројекта: Основна истраживања
  • Период реализације пројекта: 2011.-2019.