• Назив пројекта: Испитивање утицаја микропластике на водене ресурсе / Investigation of microplastic influence on water resources
  • Ознака пројекта: 337-00-00227/2019-09/10
  • Институције учеснице у пројекту: ПМФ (Нови Сад) и Универзитет у Авеиру
  • Руководилац пројекта: Александра Тубић
  • Врста пројекта: Билатерална сарадња Србија – Португал
  • Период реализације пројекта: 2020.-2021.