2022.2021.2019.2018.2017.
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Naziv naučnog skupa: Savremeni trendovi u turizmu i hotelijerstvu – CTTH 2022
 • Lokacija: Novi Sad, Zgrada Rektorata UNS-a
 • Vreme održavanja: 17.-19.11.2022.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Srpsko biološko društvo, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i dr.
 • Naziv naučnog skupa: Treći kongres biologa Srbije
 • Lokacija: Zlatibor, Palisad
 • Vreme održavanja: 25.-29.09.2022.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu, Udruženje za zaštitu životne sredine Novi Sad, Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Naziv naučnog skupa: 25. Škola za zaštitu životne sredine „Kvalitet voda“ – Water Workshop
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
 • Vreme održavanja: 14.-16.09.2022.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Evropsko društvo herpetologa i drugi
 • Naziv naučnog skupa: 21. Evropski Kongres herpetologa
 • Lokacija: Beograd
 • Vreme održavanja: 05.-09.09.2022.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://www.seh-herpetology.org
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: ESUG: European Smalltalk User Group i Laboratorija za kvalitet softvera, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički Fakultet
 • Naziv naučnog skupa: ESUG: European Smalltalk User Group
 • Lokacija: Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Vreme održavanja: 22.-26.8.2022.
 • Organizator (katedra, departman): Laboratorija za kvalitet softvera, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://esug.github.io/2022-Conference/conf2022.html
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Društvo matematičara Novog Sada
 • Naziv naučnog skupa: Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology (SetTop 2022)
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku
 • Vreme održavanja: 22.-25.08.2022.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2022/default.html
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Društvo matematičara Novog Sada
 • Naziv naučnog skupa: Young Set Theory Workshop (YSTW 2022)
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku
 • Vreme održavanja: 17.-20.08.2022.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2022/default.html
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „dr Milena Dalmacija“
 • Naziv naučnog skupa: 9. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
 • Vreme održavanja: 31.03.2022.-01.04.2022.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet Princ Songkla, Tajland
 • Naziv naučnog skupa: Međunarodna konferencija bio-nauka i 8. međunarodna PSU – UNS konferencija bio-nauka – IBSC 2021
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 25.-26.11.2021.
 • Organizator: Departman za biologiju i ekologiju i Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:ibsc2021.pmf.uns.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet (Novi Sad), Odeljenje za prirodne nauke Matice srpske, Astronomsko udruženje Novi Sad
 • Naziv naučnog skupa: Elementi i događaji o razvoju astronomije i fizike na području današnje Vojvodine
 • Lokacija: Matica srpska, Novi Sad
 • Vreme održavanja: oktobar 2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za fiziku
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Srpsko društvo za molekularnu biologiju, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet (Beograd), Medicinski fakultet (Beograd), Prirodno-matematički fakultet (Novi Sad), Prirodno-matematički fakultet (Niš), IBISS, IMGI
 • Naziv naučnog skupa: II Kongres molekularnih biologa Srbije sa internacionalnim učešćem – CoMBoS-2
 • Lokacija: Beograd
 • Vreme održavanja: 01.-03.10.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za biologiju i ekologiju, CIV-CERES, LaRES & ChronAge
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://molbios.bio.bg.ac.rs/combos2
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Savremeni trendovi u turizmu i ugostiteljstvu 2021
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 15.-18.09.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Svetska asocijacija izučavanja turizma Srbija 2021
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 15.-18.09.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://itsa2021.pmf.uns.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: 5. Srpski kongres geografa
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 09.-11.09.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:http://www.dgt.uns.ac.rs/5-srpski-kongres-geografa
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet, Udruženje za zaštitu životne sredine Novi Sad, Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Naziv naučnog skupa: 24. Škola za zaštitu životne sredine „Kvalitet voda“ – Water Workshop
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 08.-10.09.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:http://www.waterworkshop.pmf.uns.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa:Srpska akedemija nauka i imetnosti – SANU, Prirodno-matematički fakultet (Niš), Matematički fakultet (Beograd), Fizički fakultet (Beograd), Institut za fiziku (Beograd), Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti (Beograd), Prirodno-matematički fakultet (Kragujevac), Prirodno-matematički fakultet (Novi Sad)
 • Naziv naučnog skupa: 11. Međunarodna konferencija Balkanske fizičarske unije (BPU kongres)
 • Lokacija: Beograd
 • Vreme održavanja: 29.08.-02.09.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Radionica iz teorije skupova za mlade istraživače – YSTW 2020
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 18.-21.08.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://sites.dmi.uns.ac.rs/settop/2020
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Astronomski kamp „Letenka 2021“
 • Lokacija: Letenka, Fruška Gora
 • Vreme održavanja: jul 2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za fiziku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.astronomija.org.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Institut za nuklearne nauke Vinča
 • Naziv naučnog skupa: Beogradska bioinformatička konferencija 2021
 • Lokacija: Beograd (virtuelna konferencija)
 • Vreme održavanja: 21.-25.06.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za biologiju i ekologiju
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:belbi.bg.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: AAA101 – 101. konferencija iz Opšte algebre
 • Lokacija: Novi Sad (virtuelna konferencija)
 • Vreme održavanja: 03.-06.06.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet i Fondacija „dr Milena Dalmacija“
 • Naziv naučnog skupa: 8. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 01-02.04.2021.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Društvo genetičara Srbije
 • Naziv naučnog skupa: Šesti kongres društva genetičara Srbije
 • Lokacija: Vrnjačka Banja
 • Vreme održavanja: 13.10.2019.-17.10.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za biologiju i ekologiju – suorganizator
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.dgsgenetika.org.rs/assets/Uploads/2019DGS-First-Announcement-WEB.pdf
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: SQAMIA 2019 – 8th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
 • Lokacija: Ohrid, Severna Makedonija
 • Vreme održavanja: 22.-25.9.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Software Quality Laboratory (SQLab), Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:2019.sqamia.org
 • Naziv institucija organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet, Udruženje za zaštitu životne sredine Novi Sad, Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Naziv naučnog skupa: 23. Škola za zaštitu životne sredine „Kvalitet voda“ – Water Workshop
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 18.-20.09.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Savremeni trendovi u turizmu i hotelijerstvu 2019
 • Lokacija: Novi Sad, Zgrada Rektorata UNS-a
 • Vreme održavanja: 12.-13.09.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Departman ze geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Naziv institucija organizatora naučnog skupa: Srpsko udruženje za proteomiku i Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: V simpozijum Srpskog udruženja za proteomiku – SePA
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 31.05.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.facebook.com/SerbianProteomicsAssociation
 • Naziv institucija organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet, Odeljenje za prirodne nauke Matice srpske, Astronomsko udruženje Novi Sad
 • Naziv naučnog skupa: Elementi i događaji o razvoju astronomije i fizike na području današnje Vojvodine
 • Lokacija: Novi Sad, Matica srpska
 • Vreme održavanja: 21.05.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za fiziku
 • Naziv institucija organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet i Objedinjeni institut za nukelarna istraživanja, Dubna, Rusija
 • Naziv naučnog skupa: Virtual laboratory: Interactive Hands-on Practicum for University Students
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 15.-20.05.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za fiziku
 • Naziv institucija organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet i Fondacija „dr Milena Dalmacija“
 • Naziv naučnog skupa: 7. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 01-02.04.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Naziv institucija organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet i SANU (ogranak u Novom Sadu)
 • Naziv naučnog skupa: Internacionalna konferencija posvećena životu i radu prof. Branislava Bukurova
 • Lokacija: Novi Sad, zgrada ogranka SANU
 • Vreme održavanja: 03.-05.05.2019.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Biohemijsko društvo Srbije i Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Serbian Biochemical Society VIII Conference „Coordination in Biochemistry and Life“
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 16.11.2018.
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.bds.org.rs/konferencije.php
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Naučni institut za prehrambene tehnologije i Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: FoodTech 2018 – IV Međunarodni kongres „Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane“ i XVIII Međunarodni simpozijum „Tehnologija hrane za životinje“
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 23.-25.10.2018.
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: SANU, Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Natural Hazards – Lessons from the past and contemporary challenges
 • Lokacija: Novi Sad, zgrada ogranka SANU
 • Vreme održavanja: 5.-7.10.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Više detalja o skupu
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: 22. Škola za zaštitu životne sredine „Kvalitet voda“ – Water Workshop
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Vreme održavanja: 19.-21.09.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Udruženje za zaštitu životne sredine Novi Sad, Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prince of Songkla University i Univerzitet u Novom Sadu
 • Naziv naučnog skupa: IBSC 2018 – International Bioscience Conference and The 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018
 • Lokacija: Krabi, Tajland
 • Vreme održavanja: 17.-18.9.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Prince of Songkla University
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, unutar organizacije ICNAAM (icnaam.org)
 • Naziv naučnog skupa: SCLIT 2018 – 8th Symposium on Computer Langauges, Implementation and Tools
 • Lokacija: Rodos, Grčka
 • Vreme održavanja: 13.-18.9.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Software quality Lab (SQLab) Deparartmana za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.sclit.org
  • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju i Botaničko društvo „Andreas Volni“
  • Naziv naučnog skupa: 7th Balkan Botanical Congress
  • Lokacija: Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Vreme održavanja: 10.-14.9.2018.
  • Organizator (katedra, departman): Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Botaničko društvo „Andreas Volni“
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)
 • Naziv naučnog skupa: GF2018 – International Conference on Generalized Functions 2018
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 27.-31.08.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:sites.dmi.uns.ac.rs/icgf2018/
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: SQAMIA 2018 – 7th Workshop on Software Quality Analysis, Monitoring, Improvement, and Applications
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 27-30.8.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Software Quality Laboratory (SQLab), Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:2018.sqamia.org
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i Društvo matematičara Novog Sada
 • Naziv naučnog skupa: SETTOP 2018 – Novi Sad Conference in Set Theory and General Topology
 • Lokacija: Novi Sad, centralna zgrada rektorata
 • Vreme održavanja: 2.-5.7.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.dmi.uns.ac.rs/settop/2018/
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: WIMS 2018 – 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics
 • Lokacija: Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Vreme održavanja: 25.-27.6.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:wims2018.pmf.uns.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: MC meeting of ARVI Cost action
 • Lokacija: Novi Sad, Srbija
 • Vreme održavanja: 18-19.6.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Software quality Lab (SQLab) Deparartmana za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.cost-arvi.eu
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
 • Naziv naučnog skupa: 55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva
 • Lokacija: Novi Sad, centralna zgrada rektorata
 • Vreme održavanja: 8.-9.6.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.shd.org.rs/index.php/55shd
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: 6. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Vreme održavanja: 29.-30.03.2018.
 • Organizator (katedra, departman): Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:fondacijadocentdrmilenadalmacija.com
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Meet SQLab @DMI
 • Lokacija: Novi Sad, Srbija
 • Vreme održavanja: 23.2.2018., pa potom periodično tokom 2018.
 • Organizator (katedra, departman): Software quality Lab (SQLab) Deparartmana za matematiku i informatiku PMF
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:sqlab.pmf.uns.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: IDC 2017 – 11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing
 • Lokacija: Beograd
 • Vreme održavanja: 11.-13.10.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku, Katedra za računarske nauke
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:http://idc2017.pmf.uns.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Srpsko društvo za molekularnu biologiju, Prirodno-matematički fakultet i dr.
 • Naziv naučnog skupa: CoMBoS – 1st Congress of Molecular Biologists of Serbia
 • Lokacija: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd
 • Vreme održavanja: 20.-22.9.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za biologiju i ekologiju
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:http://molbios.bio.bg.ac.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: 21. Škola za zaštitu životne sredine „Kvalitet voda“ – Water Workshop
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Vreme održavanja: 20.-22.9.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Udruženje za zaštitu životne sredine Novi Sad, Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: CCTH 2017 – Contemporary Trends in Tourism and Hotel Management – New Spaces for Cultural Tourism
 • Lokacija: Univerzitet u Novom Sadu
 • Vreme održavanja: 1.-2.9.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: NSFOCS 2017 – 2nd Novi Sad Workshop on Foundations of Computer Science
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Vreme održavanja: 17.-21.7.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku, Katedra za teorijske osnove informatike
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://www.dmi.uns.ac.rs/nsfocs/2017/index.html
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Cijanotoksini – toksičnost, zdravlje i uticaj na životnu sredinu (Cyanotoxins – toxicity, health and environmental impact)
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 13-14.7.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za biologiju i ekologiju, PMF, Novi Sad
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: AAA94+NSAC2017 – 94th Workshop on General Algebra, in conjunction with the 5th Novi Sad Algebraic Conference
 • Lokacija: Univerzitet u Novom Sadu
 • Vreme održavanja: 15.-18.6.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa: https://sites.dmi.uns.ac.rs/aaa94nsac2017/
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Workshop Mathematics for Big Data
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Vreme održavanja: 31.5-1.6.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za matematiku i informatiku
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:https://www.dmi.uns.ac.rs/mathbd/
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Druga konferencija „Optometrija u Srbiji“
 • Lokacija: Novi Sad
 • Vreme održavanja: 20-22.4.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Departman za fiziku, PMF, Novi Sad, i društvo „Optometrist“
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:www.optometrija.rs
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Nacionalni komitet ICOM-a Srbija i Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: Ciklus stručnih muzejskih seminara
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet i Galerija Matice Srpske, Novi Sad
 • Vreme održavanja: april 2017. – dva dana
 • Organizator (katedra, departman): Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
 • Naziv institucije organizatora naučnog skupa: Prirodno-matematički fakultet
 • Naziv naučnog skupa: 5. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Lokacija: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 • Vreme održavanja: 31.3.-1.4.2017.
 • Organizator (katedra, departman): Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“
 • Link do Internet stranice naučnog skupa:http://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com/