• Интернет локација институције: www.abo.fi/en
  • Време трајања уговора: до 2026.