"Koliko god da košta unapređivanje obrazovanja, to je uvek investicija u budućnost u koju moramo uložiti. Izvrsnost ima svoju cenu. No, izvesno je da na duže staze osrednjost košta mnogo više."  

Glen Siborg, čuveni fizičar

PROGRAM USAVRŠAVANJA AKADEMSKOG OSOBLJA UNIVERZITETA

saska.rakic: 2014-10-23 12:41:12
PROGRAM USAVRŠAVANJA AKADEMSKOG OSOBLJA UNIVERZITETA - PRIJAVE Univerzitet u Novom Sadu, uz pomoć Fondacije kralja Boduena, otvara prijave za učesnike na trening programima u okviru projekta TRAIN.   Programi su prvenstveno namenjeni mlađim akademskim radnicima Univerziteta, asistentima, docentima, istraživačima pripravnicima, istraživačima saradnicima, saradnicima u nastavi, studentima doktorskih studija. Prijave su otvorene za sve zainteresovane.

Akademiku Vukadinu Leovcu za rođendan

saska.rakic: 2014-10-23 11:29:53
Posebna čast je ovih dana ukazana Akademiku, profesoru doktoru, Vukadinu Leovcu. Radi se o priznanju internacionalnog karaktera – iz štampe je izašla specijalna sveska istaknutog međunarodnog časopisa „Polyhedron“ u čast 70. rođendana ovog cenjenog naučnog radnika. 

Konkurs za studente - članove Nastavno-naučnog veća i Saveta fakulteta

saska.rakic: 2014-10-23 10:22:07
Otvoren je konkurs za članove Nastavno-naučnog veća i Saveta fakulteta. Kandidature se mogu predati od 22. oktobra do 3.novembra, od 12 do 14 sati, u prostorijama Saveza studenata.

VAŽNO OBAVEŠTENJE - SRBIJA U ERAZMUS PLUS PROGRAMU

gordana.vlahovic: 2014-10-22 13:52:09
Danas 22.10.2014. su objavljeni Erazmus+ konkursi za 2015. godinu. Učešće Srbije u programu nije do kraja definisano i očekuju se precizna uputstva...

PRONAĐITE ŠANSU ZA SEBE U PROGRAMU ERASMUS PLUS

gordana.vlahovic: 2014-10-17 14:13:34
ERASMUS PLUS je jedinstveni integrisani sistem podrške Evropske unije razvoju i unapređenju obrazovanja.Ovim programom će biti finansirani projekti koji će podržati sve nivoe obrazovanja, veću sinergiju formalnog, neformalnog i informalnog učenja, snažnije povezivanje sa svetom rada i stvaranje dodatnih vrednosti za evropski prostor obrazovanja. Takođe će postojati mogućnosti za bolje povezivanje zemalja učesnica programa u definisanju obrazovnih politika. Program će nastaviti da promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju...

Interaktivna naučna izložba ,,Voda u srcu nauke'' - 21. oktobar u 19 časova

gordana.vlahovic: 2014-10-17 09:16:14
Francuski institut u Srbiji - Novi Sad i Osnovna škola ,,Žarko Zrenjanin" pozivaju vas na otvaranje interaktivne naučne izložbe ,,Voda u srcu nauke'', koja će se održati u utorak 21. oktobra u 19 časova, u Osnovnoj školi ,,Žarko Zrenjanin'' u Novom Sadu.   

MOGUĆNOSTI STAŽIRANJA, OBUKE, PRAKSE, STIPENDIJA KROZ ERAZMUS - ERASMUS INTERNSHIPS

gordana.vlahovic: 2014-10-13 15:46:29
Saznajte više o mogućnosti za sticanjem prakse, obuke, stažiranja kroz ERAZMUS PROGRAM.

KONKURS ZA Erasmus Mundus AtoSiM Master program

gordana.vlahovic: 2014-10-13 09:13:08
AtoSiM MSc programme is operated by the ENS Lyon, the University of Amsterdam, the Vrije Universiteit Amsterdam and the University of Rome. AtoSiM is supported by the EU through the Erasmus Mundus program, allowing us to offer a limited number of stipends to European and non-European students. The registration deadline for the 2015/2017 academic year is January 5, 2015.

PREDAVANJE PROF. DR HENDRIKA FERDINANDEA O MOBILNOSTI STUDENATA

saska.rakic: 2014-10-02 08:11:00     izmena: 2014-10-10 13:28:19
Predavanje je održano 7. OKTOBRA 2014. U 13.00 sati, u amfiteatru Centralne zgrade UNS-a. Možete preuzeti prezentaciju sa korisnim linkovima.