Доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду Стефан Николић примио је 26. марта 2024. године у Валенсији признање за најбољу докторску дисертацију у категорији „Нови правци у методама и алатима за развој система, симулацији и валидацији, дизајну ембедед софтвера, сајбер-физичким, безбедним и системима који уче“.

Признање му је доделило Европско удружење за аутоматизацију дизајна на свечаности у Хемисферик центру града уметности и науке у Валенсији.

Николићева дисертација „Аутоматизација дизајна програмабилног повезивања за реконфигурабилне архитектуре“ резултат је вишегодишњег истраживања које је спровео као докторанд и асистент на Факултету за рачунарске и комуникационе науке Федералног политехничког универзитета у Лозани у Швајцарској.