Skip to main content

In memoriam – проф. др Зоран Будимац

Проф. др Зоран Будимац
1960. – 2023.

Проф. др Зоран Будимац са Департмана за математику и информатику нас је нажалост прерано напустио. Остаће упамћен као изузетан предавач за бројне генерације студената. Такође, аутор је великог броја научних радова и публикација. Имао је плодоносну сарадњу са другим домаћим и страним научним и образовним институцијама, реализовану кроз низ домаћих и међународних пројеката.

In memoriam – проф. др Иштван Бикит

проф. др Иштван Бикит
1945. – 2023.

Уважени професор емеритус Универзитета у Новом Саду Иштван Бикит обављао је врло одговорне и значајне функције током свог радног века. Био је декан Природно-математичког факултета у Новом Саду, директор Департмана за физику, оснивач и руководилац Лабораторије за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења. Такође, аутор је великог броја научних радова и публикација. Водио је бројне домаће и међународне пројекте и учестовао у раду истих. Остаће упамћен као изузетан предавач за бројне генерације студената и ментор многим садашњим професорима Факултета. Професор по вокацији који је својим знањем и искуством био подршка колегама и студентима у сваком тренутку, име са посебним ауторитетом у научној заједници и шире.