Skip to main content

Сервисирање лабораторијске опреме произвођача THERMO SCIENTIFIC

Подаци

 • Датум објављивања: 09.12.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 18.12.2020.
 • Број предмета: 0601-2/34

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарат јонски хроматограф IC-3000

Подаци

 • Датум објављивања: 06.11.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 17.11.2020.
 • Број предмета: 0601-2/33

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за ААС PERKIN ELMER

Подаци

 • Датум објављивања: 05.11.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 16.11.2020.
 • Број предмета: 0601-2/32

Документи

Сервис лабораторијске опреме произвођача SHIMADZU

Подаци

 • Датум објављивања: 13.10.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 22.10.2020.
 • Број предмета: 0601-2/30

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарат TOC ELEMENTAR

Подаци

 • Датум објављивања: 20.10.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 29.10.2020.
 • Број предмета: 0601-2/31

Документи

UPS стабилизатор напона

Подаци

 • Датум објављивања: 09.09.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 18.09.2020.
 • Број предмета: 0601-2/40

Документи

Промотивни материјал

Подаци

 • Датум објављивања: 03.09.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 15.09.2020.
 • Број предмета: 0601-2/45

Документи

Услуга штампања, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 27.08.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 11.09.2020.
 • Број предмета: 0601-1/21

Документи

Текуће одржавање крова на централној згради ПМФ-а – замена хидроизолације

Подаци

 • Датум објављивања: 29.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 13.08.2020.
 • Број предмета: 0601-1/20

Документи

Инфрацрвени спектрофотометар са Furijeovom трансформацијом за средњу IR област са ART додатком

Подаци

 • Датум објављивања: 22.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 24.08.2020.
 • Број предмета: 0601-1/28

Документи