Skip to main content

Клима комора

Подаци

 • Датум објављивања: 17.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 19.08.2020.
 • Број предмета 0601-1/26

Документи

Центрифуга са хлађењем

Подаци

 • Датум објављивања: 16.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 18.08.2020.
 • Број предмета: 0601-1/25

Документи

Ситна лабораторијска опрема 2, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 15.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 31.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/24

Документи

Мрежна опрема-свичеви

Подаци

 • Датум објављивања: 14.07.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 22.07.2020.
 • Број предмета: 0601-2/49

Документи

2020 Рачунари и рачунарска опрема

Подаци

 • Датум објављивања: 03.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 23.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/19

Документи

Лична заштитна средства – одећа, обућа, униформе, опрема за заштиту на раду запослених

Подаци

 • Датум објављивања: 02.07.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 13.07.2020.
 • Број предмета: 0601-2/42

Документи

Специјални лабораторијски прибор 2, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 01.07.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 17.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/17

Документи

Потрошни лабораторијски прибор 2, по партијама

Подаци

 • Датум објављивања: 30.06.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 16.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/13

Документи

Потрошни материјал и резервни делови за апарат термовага SDT Q600TA INSTRUMENTS

Подаци

 • Датум објављивања: 30.06.2020.
 • Врста поступка: Јавна набавка мале
  вредности
 • Рок: 09.07.2020.
 • Број предмета: 0601-2/35

Документи

Стаклени лабораторијски прибор 2

Подаци

 • Датум објављивања: 29.06.2020.
 • Врста поступка: Отворени поступак
 • Рок: 15.07.2020.
 • Број предмета: 0601-1/14

Документи