Више од 180 учесника из 10 земаља биће активно укључено у онлајн програм о еколошкој комуникацији у наредних шест месеци. У јануару 2023. године је успешно стартовао међународни онлајн програм Environmental communication који реализује пет високошколских установа из региона – Институт за комуникологију (Македонија), Универзитет у Загребу (Хрватска), Универзитет у Новом Саду (Србија), Универзитет у Сарајеву (Босна и Херцеговина) и Универзитет у Тирани (Албанија).

На првом курсу полазници уче како да правилно и јасно саопште и интерпретирају податке и чињенице о животној средини. Стећи ће знања и вештине како да валоризују вредности биодиверзитета и природних ресурса, разумеју извор губитка и претњи биодиверзитету, као и да користе савремену реторику и терминологију о животној средини.

Кроз укупно пет курсева полазници ће стећи и теоријско и практично знања о интердисциплинарној области еколошке комуникације, кроз интерактивно онлајн учење. Учесници активно раде на различитим студијама случаја и недељно припремају тимске задатке, предвођене професорима експертима у својим области.

Наставни план и програм обухвата различите области: управљање животном средином, учешће јавности, решавање сукоба, комуникацију о ризику, новинарство, друштвени маркетинг и заговарање. Стога ће специјализовани онлајн програм отворити могућности за каријеру и истраживање у различитим секторима друштва – цивилном друштву, медијима и креативним индустријама, академским круговима, влади и индустрији.

Онлајн програм о еколошкој и комуникацији о животној средини се реализује у оквиру пројекта који финансира Еразмус+ „Увођење еколошке комуникације кроз онлајн учење и виртуелну мобилност“.