Најновије вести о студијама

Сви студенти (који су у статусу обнове и они који имају неположене предмете из ранијих година студирања) нису у обавези да похађају наставу из предмета у школској 2023/2024. години (предмет који је студент раније одслушао и има потпис од предметног професора), али предмети морају да буду уписани. Студент, који жели, може поново да похађа наставу из предмета и тада је у обавези да се обрати предметном наставнику како би био распоређен у одговарајућу групу. Такође и остали студенти се морају јавити предметном професору на почетку семестра, како би били евидентирани због добијања електронског потписа на крају зимског, односно летњег семестра.

Цена ЕСПБ за одслушане, а неположене предмете ће и ове школске године остати 500 динара.

Департман за биологију и екологију

Мастер студије:

  • Мастер биолог
  • Мастер еколог
  • Мастер репродуктивна биологија

Докторске студије:

  • Доктор наука – биолошке науке
  • Доктор наука – еколошке науке
  • Доктор наука – молекуларна биологија

Департман за географију, туризам и хотелијерство

Мастер студије:

Важне напомене (29.09.2023. 12:07)

Докторске студије:

Важне напомене (28.09.2023. 13:31)

Департман за математику и информатику

Мастер студије:

  • Mатематика
  • Примењена математика
  • Примењена математика – наука о подацима
  • Рачунарске науке
  • Информационе технологије
  • Вештачка интелигенција

Докторске студије:

  • Математика
  • Информатика
  • Докторска школа математике

Департман за физику

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Мастер студије:

  • Мастер студије хемије
  • Мастер студије биохемије
  • Мастер студије заштите животне средине

Докторске студије:

  • Докторске студије хемије
  • Докторске студије биохемије
  • Докторске студије заштите животне средине

Методика

  • Докторске студије методике наставе природних наука, математике и информатике

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Шандора Фаркаша под насловом „Синтеза и биолошка активност (-)- клеистенолида и његових аналога“ одржати 5. октобра 2023. године, са почетком у 12 часова у Учионици 1/II Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Теноди Славена под насловом „Развој холистичког модела за приоритизацију депонија за санацију и/или затварање на основу процене утицаја на животну средину“ одржати 2. октобра 2023. године, са почетком у 12 часова у свечаној сали 1/II на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3.