Најновије вести о студијама

Датум Време Пријемни испит из Локација

уторак
28.06.2022.

9 h

туристичке географије и основа туризма и угоститељства
(модули: Туризам и Ловни туризам)
А1, А5 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
12 h куварства и услуживања
(модули: Хотелијерство и Гастрономија)
среда
29.06.2022.
10 h оптике и физике (или математике) А1 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
четвртак
30.06.2022.
9 h хемије А1, А5 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
географије 
(Професор географије и Географија)
С1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
12 h математике и информатике А1, А5 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
географије, информатике и рачунарства
(Геоинформатика)
С1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
петак
01.07.2022.
9 h биологије А1, А5 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
заштите животне средине С1/II и С14/IV (Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине)

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Иване Јевтић под насловом „Директна и индиректна фотолиза фумонизина у воденој средини као и процена њихове токсичности“ одржати 5. маја 2022. године, са почетком у 11 часова у предаваоници 2 на другом спрату на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Трг Доситеја Обрадовића 3.

„Приручник за припрему пријемног испита модула Гастрономија и Хотелијерство 2“, чији су аутори Милан Ивков, Милан Брадић и Јелена Тепавчевић изашао је из штампе и доступан је за куповину у скриптарници ПМФ-а по цени од 238,40 динара.

Практикуми за полагање овог пријемног испита се могу купити искључиво у скриптарници (приземље плаве зграде Природно-математичког факултета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3).

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Пани СаеУенг под насловом „Развој проширења XQuery интерпретера базиран на фази логици са приоритетима“ („Development of XQuery Interpreter Extensions Based on Fuzzy Logic with Priorities“) одржати 11. маја 2022 године, са почетком у 9 часова сати у Клубу наставника Депармана за математику и информатику, Природно-математички факулет Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4.