Најновије вести о студијама

Природно-математички факултет је објавио Kонкурс за упис у I годину основних академских, основних струковних, мастер и докторских академских студија за школску 2021/22.

Сви заинтересовани кандидати ће пријаву и достављање докумената за упис моћи да врше и ЕЛЕKТРОНСKИМ ПУТЕМ. Линк за електронску пријаву: http://prijemni.pmf.uns.ac.rs. Линк ће бити активан од 21. јуна од 8 часова до 25. јуна у 12 часова.

Kандидати који цео поступак пријаве и достављања докумената одраде електронски ће путем имејла добити конкурсни број са којим долазе на полагање пријемног.

Kандидати који дођу на Факултет да предају документа (23., 24. и 25. јуна од 9 до 13 часова) конкурсни број добијају на шалтеру студентске службе.

Додатно обавештење:

Сви заинтересовани кандидати за упис на студијске програме Природно-математичког факултета који долазе ван територије Новог Сада моле се да аутомобилима не улазе у улицу Зорана Ђинђића због радова који су у току.

Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду обавештава да ће се одбрана докторске дисертације кандидата Бојане Благојевић, под насловом “Фитохемијска карактеризација и биолошке активности екстраката и инкапсулата воћа родова Prunus L. и Cornus L.” одржати 16. јуна 2021. године, са почетком у 12 часова у Сали П1 на Пољопривредном факулету Универзитета у Новом Саду.

На Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за избор нових мастер студијских програма из области вештачке интелигенције, награђен је предлог нашег Департмана за математику и информатику.

Врло значајан услов конкурса је био да установа има наставнике и сараднике са релевантним компетенцијама за извођење наставе, као и могућност да у реализацији наставе, поред наставника и сарадника, учествују и стручњаци из привреде. С обзиром на то да ове услове беспрекорно испуњавамо, имајући у виду наш научни кадар који је признат у светским оквирима као и дугогодишњу успешну сарадњу са привредом, од наредне школске године, наш факултет ће на овај актуелан и перспективан мастер програм уписати 40 студената, од којих ће пола имати могућност да буде на буџету.

Овај мастер програм ће допринети напретку вештачке интелигенције у нашој држави, а без сумње је да ће допринети развоју многих вештина за послове будућности. Програм је осмишљен са нагласком на практични аспект рада кроз многобројне обавезне пројекте јер је крајњи циљ да студенти по завршетку буду оспособљени за рад у привреди у области вештачке интелигенције.

Реализација овог студијског програма треба да почне већ у школској 2021/22. години, а поступак акредитације програма је у току.