Најновије вести о студијама

Након неколико година паузе, од јесени 2024. године на Департману за физику креће реализација мастер студија које образују наставни кадар за рад у образовним институцијама – Мастер академске студије Настава физике у трајању од једне године (60 ЕСПБ). За разлику од претходних сличних програма, без обзира на претходно завршено усмерење на основним академским студијама физике, пре свега, на овом студијском програму се стичу компетенције које су неопходне за рад у основним и средњим школама, али и у другим институцијама које су посредно или непосредно повезане са системом образовања. Методика, психологија и педагогија, уз обавезну педагошку праксу, чине суштину овог студијског програма, а његов садржај обухвата све неопходне референце за рад у настави. Академско звање које се стиче завршетком ових студија је Мастер професор физике.

Од школске 2024/25. године на Департману за физику креће са применом реакредитовани студијски програм другог степена Мастер академске студије Физика у трајању једне године (60 ЕСПБ) и са укупно седам модула. Студенти могу, према својим афинитетима, да бирају између четири истраживачка усмерења (Физика плазме и јонизованог гаса, Нуклеарна физика, Физика материјала, Теоријска физика) или да се определе за области чији је акценат на примени физике у пракси: Медицинска физика, Примењена физика – нанонауке или Примењена и индустријска физика. Управо је овај последњи модул новост на студијама, а осмишљен је у сарадњи са компанијом Continental AG. Будућим студентима нуди стицање знања и компетенција за рад у индустрији на развоју оптоелектронских уређаја, дисплеја и разних других компоненти без којих данас не могу функционисати савремни сложени уређаји којима смо свакодневно окружени.

Од школске 2024/2025. године, на нашем факултету уписујемо прву генерацију студената на мастер академске студије Екотуризам и заштита природе (1 година, 60 ЕСПБ). Реализација новог програма поверена је наставницима и сарадницима са Департмана за географију, туризам и хотелијерство и Департмана за биологију и екологију. Овај атрактиван програм ће омогућити студентима да стекну знања и вештине из организације екотуризма кроз заштиту природе. Звање по завршетку студија: Мастер екотуризма.

Уколико верујете да је ваш допринос у заштити природе на глобалном нивоу важан и сматрате да можете да помогнете, тако што ћете екотуристима пренети ваша знања, онда је овај студијски програм онај прави.

ПМФ ове године награђује 150 студената за остварени успех у студирању у школској 2021/2022. години.

Списак свих награђених студената за завршене студије са просеком 9,50-10,00 у школској 2021/2022. години:

WordPress Responsive Table  

Списак свих награђених студената за остварени успех у студирању у школској 2021/2022. години (просек изнад 9,50, успех остварен у редовним испитним роковима):

WordPress Responsive Table  

Напомена: Студенти који по први пут добијају овакве награде, или су их добијали и раније али су у међувремену променили број жиро рачуна, треба да пошаљу важећи број шефици студентске службе Тамари Зорић.

Loading...