Најновије вести о студијама

Датум Време Пријемни испит из Локација

среда
26.06.2024.

9:00

туристичке географије и основа туризма и угоститељства
(модули: Туризам и Ловни туризам)
географије, информатике и рачунарства
(Геоинформатика)
А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
С1 (Департман за географију, туризам и хотелијерство)
12:00 куварства и услуживања
(модули: Хотелијерство, Гастрономија, Нутриционизам и дијететика у угоститељству)

географије 
(Професор географије, Геопросторни аналитичар)
четвртак
27.06.2024.
9:00 хемије

биологије, математике и информатике
(Биоинформатика)

А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
12:00 заштите животне средине

биологије

петак
28.06.2024.
9:00 математике и информатике А1 и A7 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)
А1 и А2 (Департман за биологију и екологију)
12:00 физике (или математике)
(Физика и Оптометрија)
А1 (Департман за математику и информатику/Департман за физику)

Од ове школске године, на нашем факултету уписујемо прву генерацију студената на основне академске студије Биоинформатике. Реализација новог програма поверена је наставницима и сарадницима са Департмана за биологију и екологију и Департмана за математику и информатику. Овај атрактиван програм омогућиће студентима да стекну неопходна знања из биологије и информатике. Звање по завршетку студија: дипломирани биоинформатичар.

Укључите се у ову динамичну и брзорастућу област и анализирајте биолошке податке користећи савремена достигнућа у информатици, укључујући и вештачку интелигенцију.

На Департману за физику од школске 2024/25. године почиње настава на реакредитованим и иновираним Основним академским студијама Физика у трајању од 4 године (240 ЕСПБ) које су, након паузе од неколико година, поново подељене у неколико модула. Поред већ раније организованих модула: Истраживачки, Наставни и Медицинска физика, најзначајнија новина је усмерење Компјутерска и ИТ физика, које обухвата знања из физике, програмирања и информатике и усмерава студенте ка примени рачунара и софтверских алата у истраживањима у физици. Такође је и одлична припрема за наставак образовања на Мастер академским студијама Физика на модулу Примењена и индустријска физика, који је осмишљен у сарадњи са компанијом Continental AG.

Након 18 година откако је на Департману за физику почео са реализацијом студијски програм Основних струковних студија Оптометрија, указала се потреба и осмишљене су студије другог степена Мастер струковне студије Оптометрија у трајању од 2 године (120 ЕСПБ), чија реализација почиње од школске 2024/25. године. Као и основне студије истог назива, и ове мастер студије су једине струковне студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду и представљају наставак стручног усавршавања у интердисциплинарној области оптометрије. Физика и медицина међусобно се прожимајући у великом броју предмета, заједно са психологијом, економијом и менаџментом и информатиком чине једну целину која, уз одговарајућу стручну праксу, даје знатно више од основног нивоа образовања. Завршетком ових студија се стиче академско звање Струковни мастер оптометричар.